Oftalmol Zh.2012;6:76-79.


Full text Pdf 

 

УДК 617.764.6-002-053.31+617.711-002.1-022-085:615.33

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201267679

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА И ТОБРАМИЦИНА В ЛЕЧЕНИИ ДАКРИОЦИСТИТОВ НОВОРОЖДЕННЫХ И ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЪЮНКТИВИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

А. Ю. Савельева, П. А. Бездетко, Ю. А. Бабак

Харьковский национальный медицинский университет

Гострі інфекційні кон'юнктивіти та дакріоцистити новонароджених є розповсюдженим захворюванням дитячого віку, показники захворюваності якого мають тенденцію до зростання серед дитячого населення України протягом 2010—2011рр. Враховуючи, що у більшості випадків мікрофлора виділень у детей з інфекційними кон'юнктивітами та дакріоциститами новонароджених представлена гр + и гр — бактеріями, чутливими до антибактеріальних препаратів групи фторхінолонів (Флоксимед) та аміноглікозидів (Тобримед), означені препарати були залучені до дослідження у 79 (129 очей) детей раннього віку (0—24місяців) із цією патологією. Дослідження показало, що застосування препаратів «Флоксимед» та «Тобримед» в терапії інфекційних запальних захворювань ока та його допоміжного апарату у дітей раннього віку безпечно, клінично та бактеріологічно ефективно, дозволяє скоротити термін лікування та забезпечує ефективну ерадикацію патогенної бактеріальної мікрофлори навіть при застосуванні препаратів як монотерапію.

Ключевые слова: дакриоциститы новорожденных, бактериальные конъюнктивиты у детей, флоксимед, тобримед

Ключові слова: дакріоцистити новонароджених, бактеріальні кон'юнктивіти у дітей, флоксимед, тобримед

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Офтальмологічна допомога в Україні за 2006-2011роки (аналітично-статистичний довідник). — Київ, 2012. — С. 16-18.

2.Аветисов Є. С., Ковалевський Е. I., Хватова А. В. // Керівництво з дитячої офтальмології. — М.: Медицина, 1987. — 262 с.

3.Can J. Treatment of acute bacterial conjunctivitis // Ophthalmol. — 2002. — Jun. — 37(4). — P.228- 37; discussion 237.

4.Pichichero M. E. Bacterial Conjunctivitis in Children: Antibacterial Treatment Options in an Era of Increasing Drug Resistaence // Clin. pediatr. — 2011. — V.50. — P.7-13.

5.Richards A., Guzman-Cottrill J. A. Conjunctivitis // Pediatr. — 2010. — Rev.31. — P.196- 208.

6.Tarabishy А. В., Jeng В. Н. Bacterial conjunctivitis: A review for internists / Cleveland Clinic Journal of Medicine. — 2008. — Vol.75. — P. 507-512.