Oftalmol Zh.2010;6:109.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20106109

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ М. В. СИДОРОВОЇ «КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЯ. КОЛЬОРОВИЙ АТЛАС» (2010 р.)

Професор кафедри офтальмології КМАПО ім. П. Л. Шупика

чл. — кор. HAH та АМН України,

доктор медичних наук,М. М. Сергієнко