Oftalmol Zh.2010;5:89-94.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201058994

АНАЛІЗ СТАНУ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДИТЯЧОМУ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ ЗА 2009 РІК

Ю. В. Барінов,

головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Дитяча офтальмологія»