Oftalmol Zh.2010;5:83-88.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201058388

ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ В 2009 РОЦІ

Н. В. Пасєчнікова, С. О. Риков, Г. І. Степанюк

Одеса-Київ