Офтальмол. журн. — 2016. — № 6. — С. 12-18.

УДК 617.751.6-053.2-085:681.732

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201661218

Вплив мікропризмових окулярів на характер бінокулярного зору у дітей з дисбінокулярною амбліопією в процесі лікування.
С. О. Риков, В. Б. Мелліна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»; Київ (Україна)
E-mail: Mellina111@rambler.ru
Актуальність. У дітей з косоокістю рано розвиваються ускладнення — як моторні, так і сенсорні — це амбліопія, неправильна фіксація, порушення фузії і бінокулярного зору. Основним в лікуванні дисбінокулярної амбліопії є усунення косоокості, підняття візусу амбліопічного ока та відновлення бінокулярного зору. Призми з давніх часів використовуються в лікуванні порушень бінокулярного зору, як і методи апаратного ортоптичного лікування. В Україні в 2009році була розроблена технологія виготовлення сферопризматичних лінз у вигляді мікропризмових окулярів комбінованої дії.
Мета. Визначити вплив мікропризмових окулярів на характер зору у дітей з дисбінокулярною амбліопією в порівнянні з апаратним плеоптоортоптичним лікуванням.
Матеріали та методи. В дослідженні взяли участь 149 дітей з дисбінокулярною амбліопією віком від 4 до 18років. Співдружня езотропія була у 77 дітей основної групи, а співдружня екзотропія у 11 дітей, з них у 6 (6,8%) — частково акомодаційна а у решти — неакомодаційна. У контрольній групі езотропію мали 54 дитини, а екзотропію 7дітей, з них 13 (21,3 %) акомодаційну, а решта — неакомодаційну. В контрольній групі дітям проводилось апаратне лікування а в основній — за допомогою мікропризмових окулярів. Результати. За 6міс. в основній групі — в призматичних окулярах — одночасний зір мали 51 (58,0 %) дитина, а бінокулярний зір — 20 (22,7 %) на відміну від контрольної групи, де за 6 міс. бінокулярний характер зору отримала лише 1 (3,0 %) дитина, з слабким ступенем амбліопї, а кількість дітей з одночасним збільшилася з 8 (13,1 %) хворих до 10 (16,4 %) в коригуючих аметропію окулярах.
Висновки. Запропонований нами спосіб лікування дисбінокулярної амбліопії не потребує додаткової затрати часу, має гарні результати, зручний у використанні та ефективніший, ніж традиційне плеоптоортоптичне лікування.
Ключові слова: дисбінокулярна амбліопія, діти, характер зору, мікропризмові окуляри
Література
1.    Абрамов В. Г. Основные заболевания глаз в детском возрасте и их клинические особенности / В. Г. Абрамов. - М. : Мобиле, 1993. - 493 с.
2.    Бутенко Л. В. Створення і застосування високотехнологічних мікропризм Френеля для діагностування та лікування косоокості дітей / Л. В. Бутенко, Л. І. Єгупова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2010. - № 1. - С. 67- 72.
3.    Воинов М. М. Аномалии двигательного апарата глаз (Motillitätsstörungen) / М. М. Воинов. - СПб. : Гл. воен.-мед. деп., 1873. - 222 с.
4.    Зрительные функции и их коррекция у детей / под ред. : С. Э. Аветисова, Т. П. Кащенко, А. М. Шамшиновой. - М. : Медицина, 2005. - 866 с.
5.    Пат. 46750 Україна, МПК А 61 В 3/08. Мікропризмова лінза комбінованої дії / В. В. Петров, А. А. Крючин, С. О. Риков, М. М. Сергієнко, Є. Є. Антонов, В. Б. Мелліна, С. М. Шанойло, М. В. Шевколенко ; патентовласник Ін-т проблем реєстраціїІ інформації НАН України. - № u200904525 ; заявл. 07.05.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 2.
6.    Применение призм в офтальмологии (обзор литературы). II. Призмы в лечении косоглазия и параличей глазных мышц. Особые виды применения призм / Э. С. Аветисов, Т. А. Кащенко, Ю. 3. Розенблюм, C.    Я. Фридман // Вестн. офтальмологии. - 1973. - № 5. - С. 86- 90.
7.    Смирнова Ю. В. Опыт комплексного лечения ам-блиопии у детей / Ю. В. Смирнова, О. В. Шишова, К. В. Смирнов // Вестн. офтальмологии. - 2008. - - № 1. - С. 32- 34.
8.    A randomized trial of increasing patching for amblyopia / D.    K. Wallace, E. L. Lazar, J. M. Holmes [et al.] // Ophthalmology. - 2013. - Vol. 120, N 11. - P 2270- 2277.
9.    A randomized trial to evaluate 2 hours of daily patching for strabismic and anisometropic amblyopia in children / D.K. Wallace, A. R. Edwards, S. A. Cotter [et al.] // Ophthalmology. - 2006. - Vol. 113, № 6. - P. 904- 912.
10.    Adams A. J. Visual performance and optical properties of Fresnel membrane prisms / A. J. Adams, R. J. Kapash, E.    Barkan // Am. J. Optom Arch Am. Acad. Optom. - 1971. - Vol. 48, № 4. - P 289- 297.
11.    Birch E. E. Amblyopia and binocular vision / E. E. Birch // Prog. Retin. Eye Res. - 2013. - Vol. 33. - P 67- 84.
12.    Dal Fiume E. Prismatic correction of small residual angles of strabismus / E. Dal Fiume, R. Navarra // Minerva Oftalmol. - 1966. - Vol. 8, № 3. - P 68- 70.
13.    DeSantis D. Amblyopia / D. DeSantis // Pediatr. Clin. North Am. - 2014. - Vol. 61, № 3. - P 505- 518.
14.    Ding J. Rebalancing binocular vision in amblyopia / J. Ding, D. M. Levi // Ophthalmic. Physiol. Opt. - 2014. - Vol. 34, № 2. - P 199-213.
15.    Evens L. History of strabismus treatment / L. Evens // Bull. Soc. Belge Ophtalmol. - 1981. - Vol. 195. - P 19-52.
16.    Granet D. B. Amblyopia and strabismus / D. B. Granet, S.Khayali // Pediatr. Ann. - 2011. - Vol. 40, № 2. - P 89- 94.
17.    Moore S. An evaluation of the use of Fresnel press-on prisms in childhood strabismus / S. Moore, L. Stockbridge // Am. Orthopt. J. - 1975. - Vol. 25. - P 62- 66.
18.    Mbnehow W. History of strabismus therapy / W. Mtnchow // Klin. Monbl. Augenheilkd. - 1973. - Vol. 162, № 3. - P 413- 422.
19.    Pratt-Johnson J. A. Management of strabismus and amblyopia : a practical guide / J. A. Pratt-Johnson, G. Till- son. - 2nd ed. - New York : Thieme, 2001. - 308 p.
20.    Recurrence of amblyopia after occlusion therapy / R. Bhola, R. V. Keech, P Kutschke [et al.] // Ophthalmology. - 2006. - Vol. 113, № 11. - P 2097- 2100.
21.    The therapy of amblyopia: an analysis of the results of amblyopia therapy utilizing the pooled data of published studies / J. T Flynn, J. Schiffman, W. Feuer, A. Corona // Trans. Am. Ophthalmol. Soc. - 1998. - Vol. 96. - P 431- 450.
22.    Van de Graaf E. S. Amblyopia and strabismus question-naire: Rasch analysis / E. S. Van de Graaf, H. J. Simonsz // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. - 2010. - Vol. 51, № 12. - P 6898.