Офтальмол. журн. — 2012. — № 1. — С. 4-8.

Полный текст Pdf  

УДК 617.713-002-089:617.75-0.36.868    

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2012148

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ КЕРАТОКОНУСА С УЧЕТОМ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ РОГОВИЦЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В КЛАССИФИКАЦИИ

Н. В. Пасечникова, д. мед. н., проф.; Т. С. Завгородняя, аспирант., Е. И. Драгомирецкая, ст. н. с.

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины», г Одесса, Украина Запорожская медицинская академия последипломного образования, г Запорожье, Украина

У роботі представлені результати аналізу даних загального офтальмологічного обстеження, спеціальних методів дослідження оптики ока та оптичної когерентної томографії переднього відділу ока а також представлені результати аналізу еластотонометріі по Філатову-Кальфа і результати аналізу біомеханічної міцності рогівки у 96 пацієнтів (188 очей). На підставі комплексу характеристик, отриманих за допомогою сучасного діагностичного устаткування, розроблена система оцінки ступеня тяжкості порушень оптичних і біомеханічних властивостей ока при кератоконусі з урахуванням вихідних даних рогівки. Засобами кластерного аналізу виділені 3 класа за ступенем тяжкості: 1-й клас — легкий ступінь тяжкості, 2-й клас — середній ступінь тяжкості і 3-й клас — важкий ступінь. Методом дискримінантного аналізу розроблено математичний алгоритм, що дозволяє визначити ступінь тяжкості кератоконуса у кожного хворого по комплексу ознак.

Ключевые слова: кератоконус, пахиметрия, диагностика, лечение

Ключові слова: кератоконус, пахіметрія, діагностика, лікування

ЛИТЕРАТУРА

1.Абугова Т. Д. Kлиничecкaя классификация пepвичнo-гo кepaтoкoнyca І T. Д. Aбyтoвa. - Coвpeмeннaя omo-мeтpия. - № 5. - 2010. - C. 17-20.

2.Пасечникова H. В. Диффepeнциaльный пoкaзaтeль толщины poгoвицы в paннeй диaгнocтикe ^paTO-кoнyca І Taвpичecкий мeдикo-биoлoгичecкий ВЄСТ-ник. - 2011. - T.14. - № 4, ч.2. - C.307- 311.

3.Титаренко З. Д.  O классификации кератоконуса З. Д. Tитapeнкo -  Oфтaльмoл. жypн. -   1982. -№ 3. - C.169-171.

4.Amsler M. Quelques donnes du probleme du keratocone І M. Amsler - Bull.Soc.Belge Ophthalmol. -  1961. -Vol.129, № 26. - P. 331- 354.

5.Amsler M. La notion du keratocone І M. Amsler - Bull. Soc.franc.Ophthalmol. - 1951. - Vol.64, № 2. - P 272275.

6.Jackson W. R. Keratoconus І W. R. Jackson - J. Amer. -Ophtom. Ass. - 1971. - Vol.42, N 3. - P. 273

7.Kanski J. J. Clinical ophthalmology І J. J. Kanski. A systematic approach. - 4-th ed. - Oxford ect.: Butterworth Heinemann. - 1999. - P. 673.